szukaj >

bip_logo_pl
odstep
Status prawny

   Muzeum działa na podstawie :
- ustawy z dnia 21 listopada 1996r. o muzeach (Dz.U. z 1997r. Nr 5, poz. 24 z późn. zm.),
- ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2012r., poz.406 z póżn. zm.),
- ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie województwa (Dz.U. Nr 91, poz. 576 z późn. zm.),
- Statutu Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie


Osoba odpowiedzialna za treść: Bożena Dąbrowska
Data modyfikacji: 2018/09/25 11:50:18
Redaktor: Krzysztof Rainski

realizacja informatyczna: logo ornak