szukaj >

bip_logo_pl
odstep

Zapytanie Ofertowe - ZP.374-25/2019/MK - pielęgnację i wycinkę drzew na terenie zabytkowego parku Nagórki na działkach stanowiących własność MWiM w Olsztynie  więcej >


Zapytanie Ofertowe - ZP.374-24/2019/MK - wykonanie naprawy instalacji wykrywania i sygnalizacji pożaru w Muzeum Mazurskim w Szczytnie  więcej >


Zapytanie Ofertowe ZP.374-23/2019/MK - pielęgnację i wycinkę drzew na terenie zabytkowego parku Nagórki na działkach stanowiących własność MWiM w Olsztynie  więcej >


Zapytanie Ofertowe - ZP.374-22/2019/MK - świadczenie usług w zakresie przeprowadzenia kwartalnych przeglądów konserwacyjnych instalacji systemów sygnalizacji SSWiN, telewizji dozorowej CCTV w obiektach Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie oraz jego oddziałach  więcej >


Zapytanie Ofertowe - ZP.374-19/2019/MK - dostawa materiałów biurowych oraz środków sanitarno-higienicznych dla Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie  więcej >


Zapytanie Ofertowe - ZP.374-18/2019/MK - zaprojektowanie, wykonanie, uruchomienie aplikacji mobilnych wystawy Wersal, plebiscyt i co dalej na Warmii i Mazurach dla Muzeum Warmii i Mazu w Olsztynie  więcej >


Zapytanie Ofertowe - ZP.374-15/2019/MK - wykonanie corocznej kontroli sprawdzającej stan techniczny i przydatność do użytkowania obiektów budowlanych stanowiących własność MWiM w Olsztynie  więcej >


Zapytanie Ofertowe ZP.374-13/2019/MK - wykonanie prac remontowych w Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie i jego oddziałach  więcej >


Zapytanie Ofertowe - ZP.374-14/2019/MK - wykonanie napraw i kwartalnych konserwacji instalacji wykrywania i sygnalizacji pożarowej w obiektach Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie oraz jego oddziałach  więcej >


Zapytanie Ofertowe - ZP.374-3/2019/MK - wykonanie konserwacji i restauracji obrazu Antona Hoffmanna Bitwa pod Heilsbergiem, z ramą, projekt i wykonanie stojaka oraz montaż obrazu i ramy w sali ekspozycyjnej na zamku w Lidzbarku Warmińskim dla Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie wraz z pełną dokumentacją konserwatorską  więcej >


Zapytanie Ofertowe - ZP.374-1/2019/MK - usługi druku materiałów promocyjnych i wydruków wielkoformatowych dla Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie dla Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie  więcej >


Zapytanie Ofertowe ZP.374-9/2018/MK - świadczenie usług w zakresie przeprowadzenia kwartalnych przeglądów konserwacyjnych instalacji systemów sygnalizacji SSWiN, telewizji dozorowej CCTV w obiektach Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie oraz jego oddziałach  więcej >


Zapytanie ofertowe ZP.374-8/2018/MK - dostawa materiałów biurowych oraz środków sanitarno-higienicznych” dla Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie  więcej >


Zapytanie Ofertowe ZP.374-6/2018/MK - świadczenie usług badawczych w ramach projektu „Początki epoki brązu na Warmii i Mazurach w świetle analiz specjalistycznych”, dofinansowanego ze środków Ministra Kultury Dziedzictwa Narodowego, na podstawie umowy nr 4363/18/FPK/N1D oraz Gminy Dobre Miasto dla Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie.  więcej >


Zapytanie Ofertowe ZP.374-4.2018.MK - wykonanie napraw i kwartalnych konserwacji instalacji wykrywania i sygnalizacji pożarowej w obiektach Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie oraz jego oddziałach  więcej >


Zapytanie Ofertowe ZP.374-3.2018.MK - wykonanie 5 letniej kontroli sprawdzającej stan techniczny i przydatność do użytkowania następujących obiektów budowlanych stanowiących własność MWiM w Olsztynie  więcej >


Zapytanie Ofertowe ZP.374-2.2018.MK - wykonanie konserwacji dziesięciu drewnianych rzeźb ludowych ze zbiorów Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie  więcej >


Zapytanie Ofertowe ZP.371-1.2018.MK na wykonanie 5 letniej kontroli sprawdzającej stan techniczny i przydatność do użytkowania następujących obiektów budowlanych stanowiących własność MWiM w Olsztynie  więcej >


Zapytanie Ofertowe na wykonanie 5 letniej kontroli sprawdzającej stan techniczny i przydatność do użytkowania następujących obiektów budowlanych stanowiących własność MWiM w Olsztynie  więcej >


Zapytania Ofertowego na dostawę nowego samochodu ciężarowego oraz ubezpieczeniem w zakresie AC, OC, NNW, Assistance dla Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie. ZP.370.2.2.2018  więcej >


Zapytania Ofertowego na dostawę nowego samochodu ciężarowego oraz ubezpieczeniem w zakresie AC, OC, NNW, Assistance dla Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie. ZP.370.2.1.2018  więcej >


Zapytanie ofertowe na materiały kancelaryjno-biurowe...  więcej >


Zapytanie ofertowe na środki higieniczne i sanitarne....  więcej >


Zapytanie ofertowe na świadczenie usług pocztowych...  więcej >


Zapytanie ofertowe na wykonanie instalacji SSWiN....  więcej >


Zapytanie ofertowe na wykonanie badań instalacji elektrycznych...  więcej >


Zapytanie Ofertowe - ZP.374-1/2019/MK - usługi druku materiałów promocyjnych i wydruków wielkoformatowych dla Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie dla Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie  więcej >Osoba odpowiedzialna za treść: Bożena Dąbrowska
Data modyfikacji: 2019/11/28 14:26:16
Redaktor: Mariusz Korpalski

realizacja informatyczna: logo ornak