szukaj >

bip_logo_pl
odstep

Postępowanie znak ZP.374-12/2020/MK - bankowa obsługa Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie oraz jego oddziałów  więcej >


Postępowanie znak ZP.374-10/2020/MK - bankowa obsługa Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie oraz jego oddziałów  więcej >


Postępowanie znak ZP.374-9/2020/MK - wykonanie rocznej obowiązkowej kontroli sprawdzającej stan techniczny obiektów budowlanych stanowiących własność MWiM w Olsztynie  więcej >


Postępowanie znak ZP.374-7/2020/MK - renowacja podłóg olejowanych na Zamku Kapituły Warmińskiej w Olsztynie oraz Zamku Biskupów Warmińskich w Lidzbarku Warmińskim  więcej >


Postępowanie znak ZP.374-6.2020/MK - dostawa sprzętu komputowego oraz fotograficznego dla Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie  więcej >


Postępowanie znak ZP.374-5/2020/MK - wymiana opraw oświetlenia awaryjnego w pomieszczeniach w Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie i jego oddziałach  więcej >


ZAPYTANIE CENOWE o dokonanie i przesłanie wstępnej wyceny wykonania kampanii promocyjnej projektu “Konserwacja i restauracja XIV-wiecznego Zamku w Lidzbarku Warmińskim - perły architektury gotyckiej w Polsce – III etap”. (ogłoszone w celu ustalenia wartości szacunkowej zamówienia zgodnie z art.32 st. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych)  więcej >


Postępowanie znak ZP.374-3/2020/MK - wykonanie naprawy kalenicy z wymianą rynien w Domu Gazety Olsztyńskiej  więcej >


Zapytanie Ofertowe - ZP.374-27/2019/MK - Dostawa materiałów biurowych dla Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie  więcej >


Zapytanie Ofertowe - ZP.374-26/2019/MK - na sporządzenie projektów aranżacji wystaw w ramach projektu pn. „Konserwacja i restauracja XIV- wiecznego Zamku w Lidzbarku Warmińskim - perły architektury gotyckiej w Polsce - III etap  więcej >


Zapytanie Ofertowe - ZP.374-25/2019/MK - pielęgnację i wycinkę drzew na terenie zabytkowego parku Nagórki na działkach stanowiących własność MWiM w Olsztynie  więcej >


Zapytanie Ofertowe - ZP.374-24/2019/MK - wykonanie naprawy instalacji wykrywania i sygnalizacji pożaru w Muzeum Mazurskim w Szczytnie  więcej >


Zapytanie Ofertowe ZP.374-23/2019/MK - pielęgnację i wycinkę drzew na terenie zabytkowego parku Nagórki na działkach stanowiących własność MWiM w Olsztynie  więcej >


Zapytanie Ofertowe - ZP.374-22/2019/MK - świadczenie usług w zakresie przeprowadzenia kwartalnych przeglądów konserwacyjnych instalacji systemów sygnalizacji SSWiN, telewizji dozorowej CCTV w obiektach Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie oraz jego oddziałach  więcej >


Zapytanie Ofertowe - ZP.374-19/2019/MK - dostawa materiałów biurowych oraz środków sanitarno-higienicznych dla Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie  więcej >


Zapytanie Ofertowe - ZP.374-18/2019/MK - zaprojektowanie, wykonanie, uruchomienie aplikacji mobilnych wystawy Wersal, plebiscyt i co dalej na Warmii i Mazurach dla Muzeum Warmii i Mazu w Olsztynie  więcej >


Zapytanie Ofertowe - ZP.374-15/2019/MK - wykonanie corocznej kontroli sprawdzającej stan techniczny i przydatność do użytkowania obiektów budowlanych stanowiących własność MWiM w Olsztynie  więcej >


Zapytanie Ofertowe ZP.374-13/2019/MK - wykonanie prac remontowych w Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie i jego oddziałach  więcej >


Zapytanie Ofertowe - ZP.374-14/2019/MK - wykonanie napraw i kwartalnych konserwacji instalacji wykrywania i sygnalizacji pożarowej w obiektach Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie oraz jego oddziałach  więcej >


Zapytanie Ofertowe - ZP.374-3/2019/MK - wykonanie konserwacji i restauracji obrazu Antona Hoffmanna Bitwa pod Heilsbergiem, z ramą, projekt i wykonanie stojaka oraz montaż obrazu i ramy w sali ekspozycyjnej na zamku w Lidzbarku Warmińskim dla Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie wraz z pełną dokumentacją konserwatorską  więcej >


Zapytanie Ofertowe - ZP.374-1/2019/MK - usługi druku materiałów promocyjnych i wydruków wielkoformatowych dla Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie dla Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie  więcej >


Zapytanie Ofertowe ZP.374-9/2018/MK - świadczenie usług w zakresie przeprowadzenia kwartalnych przeglądów konserwacyjnych instalacji systemów sygnalizacji SSWiN, telewizji dozorowej CCTV w obiektach Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie oraz jego oddziałach  więcej >


Zapytanie ofertowe ZP.374-8/2018/MK - dostawa materiałów biurowych oraz środków sanitarno-higienicznych” dla Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie  więcej >


Zapytanie Ofertowe ZP.374-6/2018/MK - świadczenie usług badawczych w ramach projektu „Początki epoki brązu na Warmii i Mazurach w świetle analiz specjalistycznych”, dofinansowanego ze środków Ministra Kultury Dziedzictwa Narodowego, na podstawie umowy nr 4363/18/FPK/N1D oraz Gminy Dobre Miasto dla Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie.  więcej >


Zapytanie Ofertowe ZP.374-4.2018.MK - wykonanie napraw i kwartalnych konserwacji instalacji wykrywania i sygnalizacji pożarowej w obiektach Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie oraz jego oddziałach  więcej >


Zapytanie Ofertowe ZP.374-3.2018.MK - wykonanie 5 letniej kontroli sprawdzającej stan techniczny i przydatność do użytkowania następujących obiektów budowlanych stanowiących własność MWiM w Olsztynie  więcej >


Zapytanie Ofertowe ZP.374-2.2018.MK - wykonanie konserwacji dziesięciu drewnianych rzeźb ludowych ze zbiorów Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie  więcej >


Zapytanie Ofertowe ZP.371-1.2018.MK na wykonanie 5 letniej kontroli sprawdzającej stan techniczny i przydatność do użytkowania następujących obiektów budowlanych stanowiących własność MWiM w Olsztynie  więcej >


Zapytanie Ofertowe na wykonanie 5 letniej kontroli sprawdzającej stan techniczny i przydatność do użytkowania następujących obiektów budowlanych stanowiących własność MWiM w Olsztynie  więcej >


Zapytania Ofertowego na dostawę nowego samochodu ciężarowego oraz ubezpieczeniem w zakresie AC, OC, NNW, Assistance dla Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie. ZP.370.2.2.2018  więcej >


Zapytania Ofertowego na dostawę nowego samochodu ciężarowego oraz ubezpieczeniem w zakresie AC, OC, NNW, Assistance dla Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie. ZP.370.2.1.2018  więcej >


Zapytanie ofertowe na materiały kancelaryjno-biurowe...  więcej >


Zapytanie ofertowe na środki higieniczne i sanitarne....  więcej >


Zapytanie ofertowe na świadczenie usług pocztowych...  więcej >


Zapytanie ofertowe na wykonanie instalacji SSWiN....  więcej >


Zapytanie ofertowe na wykonanie badań instalacji elektrycznych...  więcej >


Zapytanie Ofertowe - ZP.374-1/2019/MK - usługi druku materiałów promocyjnych i wydruków wielkoformatowych dla Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie dla Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie  więcej >


Tożsamość administratora
Administratorem danych jest Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie z siedzibą przy ulicy Zamkowej 2, 10-074 Olsztyn, NIP 739-020-01-75, REGON: 510989163, tel. (89) 527-95-96, email: sekretariat@muzeum.olsztyn.pl
Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych
Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych. Funkcję tę pełni Tomasz Trzciałkowski, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email kontakt@idpo.pl, telefonicznie pod numerem +48511793443. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania
Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.
Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych
Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora. Aktualny wykaz podmiotów przetwarzających dane osobowe na polecenie administratora dostępny jest w punkcie kontaktowym inspektora ochrony danych.
Okres przechowywania danych
Dane będą przetwarzane przez okres wynikający z przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej oraz z wdrożonego przez administratora danych normatywu kancelaryjnoarchiwalnego.
Prawa podmiotów danych
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia. Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa Telefon: 22 531 03 00 Fax: 22 531 03 01
Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne aby móc korzystać z Biuletynu Informacji Publicznej Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie dostępnego pod adresem: http://mwim.bip.ornak.pl/.


Osoba odpowiedzialna za treść: Bożena Dąbrowska
Data modyfikacji: 2020/10/06 21:41:45
Redaktor: Mariusz Korpalski

realizacja informatyczna: logo ornak