szukaj >

bip_logo_pl
odstep

Dni i godziny otwarcia Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie w sezonie letnim 2020r., ustalone w związku z sytuacją epidemiczną1) Zamek Kapituły Warmińskiej w Olsztynie- siedziba MWIM


1 maja - 30 września


Poniedziałek i czwartek - nieczynne dla zwiedzających (dzień pracy wewnętrznej).
Pozostał dni tygodnia: wtorek, środa, piątek, sobota niedziela


w godz. 10:00-17:00
kasa czynna do godz. 16:30Przerwa techniczna


Muzeum w godz. 13:00-14:00
kasa w godz. 12:30-14:00


2) Muzeum Warmińskie w Lidzbarku Warmińskim


1 maja - 30 września


Poniedziałek i czwartek- nieczynne dla zwiedzających (dzień pracy wewnętrznej).
Pozostałe dni tygodnia: wtorek, środa, piątek, sobota niedziela


w godz. 10:00-17:00


3)Muzeum im. Johanna Gottfrieda Herdera w Morągu


1 maja - 30 września


Poniedziałek i czwartek- nieczynne dla zwiedzających (dzień pracy wewnętrznej).
Pozostałe dni tygodnia: wtorek, środa, piątek, sobota niedziela


w godz. 10:00-17:00


4) Muzeum Mazurskie w Szczytnie


1 maja - 30 września


Poniedziałek i czwartek- nieczynne dla zwiedzających (dzień pracy wewnętrznej).
Pozostałe dni tygodnia: wtorek, środa, piątek, sobota niedziela


w godz. 10:00-17:00
kasa czynna do godz. 16:30


5) Muzeum w Mrągowie


1 czerwca - 30 września


Środa i niedziela- nieczynne dla zwiedzających (dzień pracy wewnętrznej).
Pozostałe dni tygodnia: poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek


w godz. 10:00-17:00
kasa czynna do godz. 16:30sobota

w godz. 9:00-16:00
kasa czynna do godz. 15:30


6) Dom "Gazety Olsztyńskiej"


15 września - 30 września


Poniedziałek i czwartek- nieczynne dla zwiedzających (dzień pracy wewnętrznej).
Pozostałe dni tygodnia: wtorek, środa, piątek, sobota niedziela


w godz. 10:00-17:00
kasa czynna do godz. 16:30


7) Muzeum Przyrody w Olsztynie


15 września - 30 września


Poniedziałek i czwartek- nieczynne dla zwiedzających (dzień pracy wewnętrznej).
Pozostałe dni tygodnia: wtorek, środa, piątek, sobota niedziela


w godz. 9:00-17:00
kasa czynna do godz. 16:30Pozostałe oddziały Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie, tj. Galeria "Zamek" w Reszlu z powodu epidemii Covid-19 pozostają zamknięte dla zwiedzających do odwołania.


Tożsamość administratora
Administratorem danych jest Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie z siedzibą przy ulicy Zamkowej 2, 10-074 Olsztyn, NIP 739-020-01-75, REGON: 510989163, tel. (89) 527-95-96, email: sekretariat@muzeum.olsztyn.pl
Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych
Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych. Funkcję tę pełni Tomasz Trzciałkowski, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email kontakt@idpo.pl, telefonicznie pod numerem +48511793443. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania
Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.
Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych
Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora. Aktualny wykaz podmiotów przetwarzających dane osobowe na polecenie administratora dostępny jest w punkcie kontaktowym inspektora ochrony danych.
Okres przechowywania danych
Dane będą przetwarzane przez okres wynikający z przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej oraz z wdrożonego przez administratora danych normatywu kancelaryjnoarchiwalnego.
Prawa podmiotów danych
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia. Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa Telefon: 22 531 03 00 Fax: 22 531 03 01
Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne aby móc korzystać z Biuletynu Informacji Publicznej Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie dostępnego pod adresem: http://mwim.bip.ornak.pl/.


Osoba odpowiedzialna za treść: Bożena Dąbrowska
Data modyfikacji: 2020/08/27 13:45:51
Redaktor: Krzysztof Polonis

realizacja informatyczna: logo ornak